Bij de verkoop van KVK: eens kijken naar de meest recente jaarrekening

Tip voor de persjongens. Gemakkelijk te vinden op de website van de Nationale Bank: balanscentrale raadplegen voor de cvba “Kortrijk Voetbalt” met het ondernemingsnummer BE 0475.349.587. De laatste jaarrekening is goedgekeurd in de Algemene Vergadering van 6 december 2014 en neergelegd op 24 december 2014. Slaat op het boekjaar van 1 juli 2013 tot 30 juni 2014.

– Het zat op 30.06.2014 dus niet goed met de liquiditeit: 0,55. (Het jaar tevoren nog 0,88.) De liquiditeit moet minsten 1 zijn wil een bedrijf aan zijn verplichtingen voldoen.
– Het zat ook niet goed met de solvabiliteit. Bedroeg 23,0 procent. Een gezonde financiële situatie kent een solvabileit van 30 procent.
– En dat werkkapitaal dan ! Het was zelfs negatief. Vlottende activa min schulden op ten hoogste één jaar: – 1.082.216 euro…

Het eigen vermogen bedraagt 1,32 miljoen euro op een balanstotaal van 5,70 miljoen.

Het aantal aandelen bedraagt 269.941 voor een even groot bedrag in euro. (Voor categorie A gaat het om 223.941 aandelen.)
Geplaatst kapitaal: 254.191 euro. Niet geplaatst: 15.750 euro (nalatenschap Jean-Marc De Gryse). De huidige hoofdaandeelhouder Vincent De Gryse zou zijn aandelen hebben verkocht voor 5 miljoen.

Moet de samenwerkingsovereenkomst tussen Stad en “Kortrijk Voetbalt” nu niet herzien worden??
Stad betaalt volgens de overeenkomst jaarlijks een forfaitaire werkingstoelage van 212.500 euro. In de begroting 2015 is wel 223.762 euro ingeschreven…
Daarnaast was voor een periode van 6 jaar (2013-2018) telkens een investeringstoelage beloofd van 150.000 euro. Maar die is in één keer al helemaal uitgekeerd (900.000 euro).

P.S.
Burgemeester Van Quickenborne beweerde altijd al dat KVK niet in allochtone handen zou komen.