Nog wat over de lokale “verankering” van KV Kortrijk

De gemeenteraad van mei 2013 stemde in met het voorstel van de cvba “Kortrijk Voetbalt” om de jaarlijkse forfaitaire investeringstoelage van 125.000 euro voor de periode 2013-2018 “in één beweging” uit te betalen. 900.000 euro dus. Er was 1 gedurfde tegenstem (Bart Caron van Groen) en de rest van oppositie (CD&V en VB) onthield zich (17 stemmen).

Via “Het Kortrijks Handelsblad” (De Krant van West-Vlaanderen) van 15 mei laatstleden liet burgemeester Vincent Van Quickenborne weten hoe blij hij is dat Stad in mei 2013 met de Koninklijke Voetbalclub van Kortrijk een verankeringsclausule liet optekenen toen die 900.000 euro werd uitgeschreven. “Zo zijn we er zeker van dat KVK in rood-wit, onder het stamnummer 19 én op grondgebied Kortrijk blijft spelen.”

Bon. Kan zijn. Van die verankeringsclausule was in de tekst van de nieuwe gebruiksovereenkomst zoals goedgekeurd in de gemeenteraad van 13 mei 2013 alleszins geen sprake. (We herinneren ons wel vaag dat er ooit aan het bestuur van KVK is gevraagd om “in de streek” te blijven spelen.)
De familie De Gryse heeft zijn meerderheidsaandelen dus verkocht voor naar verluidt 5 miljoen aan ene meneer Vincent Tan uit Maleisië. Een allochtoon.

Het kon waarlijk anders zijn verlopen.
In maart 2010 heeft het KVK-bestuur zich namelijk tot tweemaal toe verbonden om de statuten van de cvba “Kortrijk Voetbalt” dusdanig aan te passen dat een aandeelhouder in de toekomst nooit meer dan 24,9 procent van de aandelen zou kunnen bezitten. En de aandeelhoudersstructuur zou men herschikken met als uiteindelijk doel de vrijgekomen aandelen te populariseren naar een ruimer publiek. Kortrijkzanen. Dit alles is goedgekeurd in de gemeenteraad van april 2010 en de KVK zou daar alleszins werk van maken tegen uiterlijk 31 december 2010. Dit was 1 van de 6 vereisten om “bij wijze van sponsoring” van stadswege een toelage te krijgen van 350.000 euro. Dat heeft iedereen nu vergeten.

Voormalig schepen van sport Bral was hier heel blij om.
Van een verankering gesproken!
Maar dat is dus niet gebeurd.

Nog in “Het Kortrijks Handelsblad” zegt onze burgemeester dat Stad twee grote troeven in handen heeft om de nieuwe allochtone eigenaar van de club ietwat in toom te houden.
Eén. Stad is wel geen eigenaar van de club maar wel van het stadion dat KVK gratis mag gebruiken. (De club heeft nog andere terreinen in gebruik.)
Twee. Stad geeft aan de cvba “Kortrijk Voetbalt” nog een jaarlijkse geïndexeerde toelage van 215.000 euro om de facturen van gas en elektriciteit te betalen.
Even een klein foutje rechtzetten. Het basisbedrag van de werkingstoelage – zoals bepaald in 2013 – is 212.500 euro. En voor dit jaar 2015 is er wel degelijk 223.762 euro ingeschreven in het budget. Een verhoging van 5,29 procent in een inflatieloze tijdspanne.