Welke jeugdinitiatieven kregen de hoogste subsidies?

Er zijn in Groot-Kortrijk nu 35 jeugd- en jongerenbewegingen, 12 jeugdhuizen, 29 jeugdcultuurverenigingen, 4 speelpleinwerken, 11 studenten- en politieke verenigingen die (volgens een reglement van 6 december 2010) in aanmerking kunnen komen om subsidies te krijgen. Een kamptoelage bijvoorbeeld, een infrastructuursubsidie, een voor kadervorming.
Nieuw gesubsidieerd zijn Bolwerk, CinéPalace, Jeugdcomité Corneel.
De vzw Habbekrats (vroeger rijkelijk bediend) krijgt geen geld meer van Stad.

Voor het werkjaar 2013-2014 ontvingen zij allen samen als werkingstoelage (pas) onlangs in het totaal 317.873, 90 euro. Stad krijgt hiervoor van hogerhand (de Vlaamse regering) financiële steun toegewezen. In 2013 bijvoorbeeld 281.376 euro.

Per categorie geven we hierna de vijf jeugdinitiatieven met de hoogste subsidies. Om hier en daar een bestuur jaloers te maken.

Jeugd- en jongerenbewegingen (Totaal: 131.2555,82 euro.)

Chiro Korneelke: 13.555,20 euro
Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 11.482,40
Ridders van OLV van Groeninge: 8.255,06
Chiro Knipoog: 6.428,17
Chiro Don Bosco: 6.253,59

Ter info. Er zijn 12 Chiro-verenigingen gesubsidieerd, 4 Scouts, 4 KSA, 2 Jongerenbewegingen, 2 KLJ.
De Jongerenbeweging Sint-Michiel krijgt 6.046,70 euro. De Red-Side (van KVK??): 1.279,96 euro.

Jeugdhuizen (Totaal: 97.533,18 euro.)

Reflex: 24.503,39 euro
De Skjève Recht’n: 12.681,09
Acroll: 11.597,16
D’Antenne: 11.094,38
De Plekke: 9.459,86

Jeugdcultuurverenigingen (Totaal: 48.265,58 euro.)

Bolwerk vzw РCaf̩ Congo: 10.770,56 euro
CinéPalace: 7.935,05
Jeugdmuziekatelier: 4.539,61
Concertharmonie Crescendo: 2.573,76
Kinderkoor De Perlefientjes: 1.725,03

Ter info. Er is 1 circusclub gesubsidieerd, 2 jeugdensembles, 2 jeugdharmonies, 3 jeugdtheaters, 3 kinderkoren, 1oltoneel 1 tekenclub..

Speelpleinwerking (Totaal: 38.344,32 euro.)

Kinderland: 17.721,50 euro
Nesté: 11.266,09
Marke: 6.220,44
Rodnburg: 3.136,29

Studentenclubs en politieke verenigingen (Totaal: 2.475,00 euro.)

Onafhankelijk van hun werking, ze krijgen allemaal evenveel: 225 euro.
Bij de politieke verenigingen hebben blijkbaar enkel de Jong CD&V en de Jongsocialisten een dossier ingediend.