Oninvorderbare dossiers bij het OCMW (2)

De sociale dienst van het OCMW kan in bepaalde gevallen de aan de cliënten verleende financiële steun terugvorderen. Bijvoorbeeld een uitgekeerd leefloon, medische uitgaven, verhuiskosten, kosten voor schoolgaande kinderen, huurwaarborg, enz.
Maar in nogal wat gevallen lukt het niet met een afbetalingsplan of met een (gerechtelijke) invordering.

De OCMW-raad van vandaag zal “een voorstel tot afboeking van nominatieve lijst van oninvorderbare bedragen” goedkeuren voor een totaal bedrag van 130.548,42 euro.
Deze afboeking is niet specifiek ten laste van het boekjaar 2015 vermits in de jaarrekening 2014 niet minder dan 448.539 euro als waardevermindering is geboekt.

Een overzicht van de bedragen uit het verleden:
2010: 115.712 EUR
2011: 111.168
2012: 199.549
2013: 136.462
2014: 122.948

P.S. (1)
De dagorde van de OCMW-raad van vandaag bevat belangrijke punten.
– De jaarrekening 2014 is klaar! (Stad slaagt daar nog niet in.) Zelfs na inbreng van de gemeentelijke toelage bedraagt het verlies (kosten versus opbrengsten) 892.235 euro.
– De OCMW-raadsleden zullen nu ook inzage krijgen in het dossier “aankoop pand voor een sociaal restaurant, een zorgbedrijf en kinderopvang”. Het gaat om een bedrag van 6.360.840 euro. (De pers is hierover al dagen geleden ingelicht…)

P.S. (2)
Er is nog altijd geen nieuwe OCMW-secretaris aangesteld. En we zijn net één jaar verder na het ontslag van de (vast benoemde) secretaris. We kunnen dus gewoon zonder!