Vacante betrekkingen in het Kortrijks gesubsidieerd gemeentelijk onderwijs

De (overigens altijd deeltijdse) vacante betrekkingen in het Kortrijkse gemeentelijk onderwijs zijn deze maand kenbaar gemaakt aan de personeelsleden. Dat is zoals het hoort, maar waarom maakt men  die vacaturen niet tevens openbaar via de Stadskrant en de website van Stad?
Kortrijkwatcher geeft dientengevolge een overzicht. U kan spontaan solliciteren.  Zie de stadswebsite onder de rubriek “vacatures” om te weten hoe u dat kunt doen.

Gemeentelijke basisschool
– 12/32 u kinderverzorger
– 8/24 u leermeester zedenleer

Koninklijke Academie voor Schone Kunsten
* Lagere graad:
15 (deeltijdse betrekkingen) voor beeldende vorming
* Middelbare graad:
12 voor architecturale vorming, beeldverhaal, waarnemingstekenen, kleurstudie, vormstudie, digitale beeldverwerking, DKO experiment.
* Hogere specialisatiejaren:
9 voor bouw, schilderkunst, tekenen, keramiek, monumentale kunst.
* En nog een deeltijdse opstellers.

Stedelijk Conservatorium
* Lagere graad:
9 voor accordeon, samenzang, dansinitiatie, piano, bewegingsleer, muzikale vorming, verbale vorming.
* Middelbare graad:
11 voor samenspel, voordracht, toneel, drama, muziekcultuur, klassiek dans.
* Hogere graad:
9 voor instrumentaal ensemble, voordracht, gitaar, muziekgeschiedenis, literaire creatie, jazz en lichte muziek, repertoire studie woordkunst.
* En nog een deeltijdse opsteller.

Moet er hier geen nieuwe directeur komen?