De ontvangsten uit straatparkeren stijgen praktisch exponentieel

Zet maar eens onderstaande  bedragen om in een grafiek.  Vanaf 2011 gaat de lijn pijlrecht omhoog.

De ontvangsten uit ‘on-street’ parkeren (alleen al) bedroegen vorig jaar 4.390.020 euro.  In 2013: 3.507.716 euro. Wat neerkomt op een stijging van 25,15 procent.  In 2012 ging het om 2.932.755 euro. Stijging van 19,60 procent.  In 2011 kreeg Parko nog 2.688.999 euro binnen. Stijging van  9,06 procent. Dit alles is te wijten aan een uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen en aanpassen van de zonering (2010),  nieuwe tarieven (2013) en opnieuw een uitbreiding van het aantal betalende parkeerplaatsen (2013). Het tarief ‘naheffingen’ is nu 25 euro.

En die  pakmadams en -meneren doen goed hun werk.

De zgn. “naheffingen” (boeten) gaan van 608.101 euro (2011) naar 870.548 euro (2012), 1.136.619 euro (2013), 1.699.517 euro (2014).  In een periode van vier jaar betekent dit een stijging van 179 procent !

De gemeentelijke vzw Parko heeft natuurlijk ook kosten uit de exploitatie van het straatparkeren.

Voor dit jaar bijvoorbeeld voor o.a. toezicht (869.254 euro), algemene werkingskosten (228.9945 euro), inname openbaar domein (1.030.943 euro). Het resultaat (omzet min kosten) voor 2014 bedraagt dan 1.613.660 euro. Vorige jaren: 979.265 euro (2013), 1.621.737 euro (2012), 1.417.73 euro (2011).

(In een volgend stuk hebben we het over de ontvangsten en resultaten van het garageparkeren.)