Exploitatieresultaten van de parkeergarages

P Veemarkt

In 2014 bedroeg de omzet EUR 384.303. In vergelijking met 2013 (EUR 386.177) betekent dit een daling van 0,5 procent. De kosten in 2014 bedragen EUR 1.295.942 – wat in vergelijking met 2013 (EUR 1.308.399) een daling betekent van 0,95 procent. De jaarlijks hoge afschrijvings- en intrestlast zorgt voor een negatief eindresultaat van – 911.639 euro.  Het netto-resultaat (voor afschrijvingen en intresten) is positief maar gedaald: 57.353 euro. Ticketopbrengst 271.534 euro. Abonnementen: 99.756 euro. (Het aantal inritten daalt al sinds 2012.)

P Schouwburg

In 2014 steeg de omzet tot EUR 829.198.  In vergelijking met 2013 (EUR 730.014) betekent dit een stijging met 13,59 procent. De kosten (EUR 786.243) dalen lichtjes in vergelijking met het jaar ervoor.  Het eindresultaat is voor het eerst in negen jaar positief: 42.955 euro. Het netto-resultaat bedraagt 466.039 euro en dit is een stijging van 30,57 procent. Ticketopbrengst 610.790. Abonnementen 218.408 euro.

P Expo

Omzet voor de drie partners (Parko, Xpo, Kinepolis): EUR 630.560.  Hier moeten we vergelijken met een vorig paar jaar vanwege de beurzen. In 2012: EUR 631.261.  Kosten in 2014:  EUR 591.402. Eindresultaat dus positief en stijgend: 39.248 euro.  Ticketopbrengst:  624. 579 euro. Abonnementen: 6.017 euro.   Het eindresultaat voor Parko is evenwel negatief: – 189.571 euro.  (Parko betaalt vanwege een samenwerkingsovereenkomst uit 2012 een forfaitaire dekking in de exploitatie  van minimum 400.000 euro.).   Het netto-resultaat per partner is telkens (elk 33 procent) : 64.551 euro.

P Broeltorens

Omzet: EUR 263.877.  Vergeleken met 2013 (EUR 210.679) is dit een stijging van 25,25 procent.  Kosten: EUR 184.521. Eindresultaat: 79.356 euro.  Ticketopbrengst: 174.800 euro. Abonnementen: 89.077 euro. (In juni 2014 kwam daar een camperparking. De investeringskost bedroeg 28.131 euro.  De omzet was 4.767 euro.)

Evolutie van de totale omzet en het resultaat van het garageparkeren

In 2014: EUR 2.158.460. Dit is in vergelijking met 2013 (EUR 2.173.318) een lichte daling van 0,68 procent.  Het resultaat is negatief: – 715.837 euro. (In 2013: – 792.728  euro).  In de periode 2004-2014 zijn de opbrengsten geweldig gestegen, maar de resultaten blijven negatief.