De nieuwe projecten van Parko

Parking Budabrug

Stad Kortrijk wil de Leieboorden verlagen in de buurt van de Broeltorens. Dit betekent dat de  Verzetskaai en de Broelkaai, samen goed voor 115 parkeerplaatsen, parkeervrij zullen worden. Parko speekt in op een opportuniteit die zich voordoet aan de hoek van de Dam en de Budastraat. De vzw Woon en Zorg Heilig Hart wil namelijk in die buurt haar woonzorgcentrum uitbreiden. In het project is ook een ondergrondse parking van vier verdiepingen met en capaciteit van 226 plaatsen en twee fietsenstallingen (90 plaatsen) voorzien. Aannemer Cordeel uit Temse is de geselecteerde winnaar in de onderhandelingsprocedure.   Parko investeert 75 miljoen euro exclusief BTW en zal ook instaan voor de  exploitatie.
De werken starten in juni en zullen iets meer dan een jaar duren.

Parking Houtmarkt

Er komt één bouwlaag ondergronds met 109 plaatsen onder het plein en 58 onder het nieuwe woonzorgcentrum Sint-Vincentius .
De werken (inclusief de heraanleg van het plein) zijn gegund aan THV Artes Depret-Artes Roegiers voor een bedrag van 7.339.841 euro, BTWnbegrepen.  De investering van Parko bedraagt 4.719.094 euro. Die van Stad 2.158.131 euro en Sint-Vincentius zorgt voor 462.615 euro. De werken zijn gestart. Deadline voor de ingebruikname van de parking is  juli 2016 en voor de afwerking van bovenaanleg eind 2016.

Parking Appel (Kortrijk Weide)

Parko is hier de bouwheer.
De studieopdracht is gegund aan Tractebel Engineering (Technum)  in samenwerking met Denis Dujardin. Het voorontwerp voorziet 310 plaatsen.
De investeringskost is nog niet gekend.

Omwille van de hinder die de werven op Kortrijk Weide met zich mee zullen brengen komt er een tijdelijke (betalende) parking aan de Havenkaai  met 250 plaatsen.  Hiervoor is een budget voorzien van 350.000 euro, exclusief BTW.

Parking De Kien

Men voorziet ondergronds een capaciteit van ongeveer 400 auto’s.
Het jaarverslag 2014 van Parko vermeldt nog geen timing of budget.

Parking Station

Men voorziet ondergronds 1200 parkeerplaatsen.
4.099.566 euro ten laste van Stad en 4.861.013 ten laste van Parko.
De aanleg van de parking en fiets- en bustunnel zou starten begin volgend jaar en  men schat dat de werken zullen duren tot eind 2019, of nog later.