De rekeningen van de drie evenementen van FIK eindigden telkens met winst

De gemeentelijke vzw ‘Feest in Kortrijk’ legt zich telkenjare toe op drie evenementen:  ‘Sinksen’, ‘Zomer’ en ‘Winter’.
Uit de jaarrekening 2014 blijkt nu dat de werking van de drie activiteiten vorig jaar telkens  met een financieel positief resultaat kon eindigen. Dit heeft natuurlijk voor een pak te maken met verhoogde stadstoelage:  378.000 euro. Dat bedrag werd als volgt gespreid: voor ‘Sinksen’ 193.000 euro, voor ‘Zomer’ 85.000 euro en voor ‘Winter’ 90.000 euro.  De rest (10.000 euro) werd besteed aan de algemene werking.

Hierna een lijstje van de meest opvallende ontvangsten en uitgaven per evenement.

SINKSEN  2014

Ontvangsten: 284.066 euro
(In 2013 slechts 44.206 ontvangsten omdat er geen specifieke toelage van stad aan het evenement was toegewezen.)

– Sponsoring is speciën: 4.354 (Bockor) en 2.500 (Ethias)
– Sponsoring in natura: 4.000 (Bockor) en 3.00 (Duma)
– Verkopen: 54.901
– Rommelmarkt: 11.099

Uitgaven: 264.892 euro
(In 2013: 251.286 euro.)

– Huur materiaal: 30.157
– Honoraria artiesten: 83.598
– Honoraria derden: 23.728
– Geluid en licht: 16.622
– Aandeel derden in baropbrengsten: 19.206

Resultaat: +19.173 euro
(In 2013: min 207.079 euro…) 

ZOMER  2014

Ontvangsten: 137.473 euro

– Speciale toelage Vlaanderen Feest: 5.735
– Lokale sponsorgelden: 3.680
– Verkopen: 42.054

Uitgaven: 105.495 euro

– Aandeel derden in de baropbrengsten: 12.577
– Huur materiaal: 16.770
– Honoraria artiesten/ 30.890
– Honoraria derden: 12.926

Resultaat:  31.977 euro

WINTER 2014

Uitgaven: 124.110 euro
(In 2013: 5.829 euro.)

– Bijkomende toelage van Stad: 12.000
– Standgelden: 21.450 (huisjes en foor)
– Sponsoring in natura: 25.000 (Woodland)

Uitgaven: 120.799 euro

– Huur materiaal: 15.493 plus 24.188
– Honoraria artiesten: 22.859
– Honoraria derden: 46.916

Resultaat: 3.310 euro