Jaarrekening 2014: de belastingontvangsten vallen goed mee !

Bij het aantreden van de nieuwe tripartite kon de bevriende lokale pers het niet nalaten om het bij de Kortrijkse kiezer diep in te prenten dat de belastingen niet zouden verhogen.
Men bedoelde daar in feite mee dat de twee aanslagvoeten van de personenbelasting (7,9%) en van de onroerende voorheffing (1750) niet zouden veranderen. Dezelfde gazetten waren daarentegen zéér karig met informatie over de verhoging van allerhande retributies (reclamedrukwerk, huisvuilzak, parkeren, leegstandheffing, enz.) en over het feit dat de tripartite al meteen drie totaal nieuwe belastingen heeft ingevoerd. (Nog geen enkele Kortrijkzaan ontmoet die daarvan op de hoogte is!)

Te weten:
1. De belasting op geldautomaten. Opbrengst 120.375 euro volgens de jaarrekening 2014 terwijl het oorspronkelijk budget gewag maakte van 25.436 euro.
2. Verblijfbelasting (hotelovernachtingen). Opbrengst 231.629 euro terwijl er slechts 200.000 euro was begroot.
3. Belasting op het uitdelen van commerciële voorwerpen (‘sampling’). Die opbrengsten kennen we niet want het specifieke bedrag zit verscholen in de post “gebruik van openbaar domein” (globale ontvangsten: 312.914 euro).

We kijken nu even naar het geheel van de fiscale ontvangsten.
Inclusief de boetes ging het vorig jaar om een bedrag van 72,43 miljoen euro. Het eindbudget van dat jaar (bij de derde begrotingswijziging) raamde het bedrag nog op 63,49 euro. Een meevaller van bijna 9 miljoen euro, oftewel 14 procent meer gerealiseerd dan gedacht.
De schepen van Financiën wijt die hoge “realisatiegraad” aan een versnelde doorstorting van de aanvullende belasting op de personenbelasting, maar dit kan hoogstens voor 5 miljoen hebben meegespeeld.

Ha, de belastingen zijn niet verhoogd?
In 2013 (het eerste jaar van de nieuwe bestuursploeg) bedroeg de globale opbrengst uit de fiscaliteit 59,89 miljoen euro. Nu dus 72,43 miljoen. Dat is een stijging met niet minder dan 20 procent!
De echt grote ontvangsten komen van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV) en de aanvullende personenbelasting (APB).
– Zonder wijziging van de tarieven ging de OV van 32,86 miljoen in 2013 naar 33,95 miljoen in 2014.
– Ook zonder wijziging van de aanslagvoet liep de APB op van 16,63 naar 25,18 miljoen. (Maar in 2013 was een voorschot van 4,9 miljoen nog niet meegerekend.)

Andere omvangrijke ontvangsten zijn:
– belasting op motorrijtuigen: 1.200.380 euro
– afgifte huisvuilzakken: 1.462.122 euro
– verspreiding reclamedrukwerk: 2.205.929 euro
– inname openbaar domein: 1.112.256 euro
– parkeren: 4.362.928 euro