Opvolging van bepaalde belastingopbrengsten (2)

Naheffingen (boeten) inzake parkeren
(Het tarief is nu 25 euro.)
– januari: 3012 ingeschrevenen = 75.302 euro
– februari: 3062 = 76.550 euro
– maart: 2781 = 69.525 euro
– april: 2198 = 54.950 euro
In de eerste vier maanden van dit jaar waren er dus in het totaal 11.053 boeten en die brachten 276.325 euro op.

Reclamedrukwerk (huis-aan-huis bedeling)
(Diverse tarieven.)
– januari: 72 ingeschrevenen = 107.484 euro
– februari: 83 = 140.600 euro
– maart: 115 = 183.397 euro
– april: 129 = 209.454 euro

Heffingen op logies
(Tarief per kamer en per nacht nu 2 euro.)
Hier kennen we de opbrengsten niet per maand, wel per kwartaal.
De eerste drie maanden van dit jaar (90 dagen): 34 logiesverstrekkende bedrijven brachten 50.170 euro op.