Over de evolutie van de financiële schulden en de leningslasten (1)

Op de speciale gemeenteraad van 29 juni is vierde (!) aanpassing voorgelegd van het zgn. Strategisch Meerjarenplan, met geheel nieuwe (en gunstiger!) cijfers inzake de financiële schulden.
Hierna een overzicht van de schulden, telkens aan het eind van het jaar. Dus na de eventuele opname van nieuwe leningen en rekening houdend met de periodieke aflossingen.

2014: 143,07 miljoen euro
2015: 149,04 (1.972 euro per inwoner)
2016: 160,00
2017: 160,39
2018: 157,49

En hoe staat het met de jaarlijkse leningslasten? Dat wil zeggen de som van de periodiek aflossingen en de intresten.

2014: 19,98 miljoen euro
2015: 19,11 (253 euro per inwoner)
2016: 20,78
2017: 22,28
2018: 21,40

Nieuwe leningen

2014: geen
2015: 25,58 miljoen euro
2016: 34,14
2017: 17,50
2018: 13,22