Breaking news: St. Medard moet nu echt zijn vast terras afbreken

Het is nu zeker.
Tegen 21 juli moet het helemaal weg, inclusief palen en funderingen.
We hebben het over het befaamde vaste terras van de horecazaak St. Medard, een grote houten constructie boven het vijvertje in de Begijnhofstraat, vlakbij O.L.Vrouwkerk. Dat terras was na veel vijven en zessen tijdelijk vergund voor de terrasseizoenen van de periode 2012-2014. Het schepencollege heeft nu gemerkt dat het terras nog steeds in gebruik is en daarmee dus in staat van overtreding is.

De bestaande situatie is opnieuw voorgelegd aan het Agentschap Onroerend Goed en dat bracht als bindend advies uit dat het terras geheel en al moet verdwijnen. In elk geval vond het Agentschap geen argumenten om een gunstig advies uit te brengen voor het voortbestaan van het terras.
De exploitant van de horecazaak mag nog wel terrasjes met los meubilair en houten vloer aanleggen in de beuken van het muurtje langs het vijvertje. En dat muurtje mag dienen als zitplaats voor de consumenten.