Eventjes maar over de eerste budgetwijziging 2015:

Op de speciale gemeenteraad van 29 juni stonden heel belangrijke punten ter bespreking. Onder meer: de jaarrekening 2014 van Stad, dezelfde voor het OCMW, de vierde aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019, de eerste budgetwijziging 2015.
Fervente lezers van onze plaatselijke gazetten hebben over dit alles bitter weinig tot niets kunnen vernemen. Onze lokale reporters bekijken niet eens deze documenten, en als raadsleden of schepenen er niets of bijna niets over zeggen, wordt er dan ook niets genoteerd. Logisch toch? Daarentegen krijgen we over alle onbenulligheden die ter sprake kwamen in die speciale Raad wel de hoogst mogelijke informatie.

Kortrijkwatcher wil het nu dus even hebben over die eerste budgetwijziging voor het lopende jaar. Kort hoor.
Enkel over die zaken waarover de geïnteresseerde burger wel eens graag iets verneemt.
Bijvoorbeeld dat Student Welcome zijn toelage kwijtspeelt. Dat Alacazar nu toch geld krijgt. De opbrengst van GAS. Dat de personeelskosten toch niet worden in toom gehouden. (Een grote belofte van de nieuwe tripatite.)

* Opvallend is dat het budgettaire resultaat van het boekjaar nu negatief is geworden: min 2,26 miljoen tegenover een oorspronkelijk batig saldo van plus 1,7 miljoen euro.

* Ook het saldo van het exploitatiebudget (gewone uitgaven en ontvangsten) is verlaagd van +16,07 miljoen naar 11,33 miljoen.
– De exploitatie-uitgaven stijgen met 2,81 miljoen tot 115,84 miljoen.
– De ontvangsten verhogen met 1,98 miljoen naar 127,18 miljoen.
(Dit alles wordt nauwelijks uitgelegd in de boeken, en ook niet in de gemeenteraad.)
– Even tussendoor: de opbrengst van de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) wordt met 120.000 euro opgetrokken. De oorspronkelijk raming bedroeg ca. 30.000 euro. (Is dit waarlijk louter te wijten aan de uitbreiding van het werkgebied met de politiezone Grensleie?)
– Nog even tussendoor. De personeelskosten stijgen weer (ja!) van 43,37 miljoen naar 44,85 miljoen euro.

* Het netto-investeringsbudget daalt van 20,25 miljoen naar 19,57 miljoen euro.
– De investeringsuitgaven stijgen met 19,07 miljoen naar 48,10 miljoen.
– Maar de ontvangsten stijgen ook: met 19,07 miljoen naar 28,53 miljoen.
(Dit alles wordt alweer nauwelijks uitgelegd.)

* Enkel opvallende nieuwe posten inzake investeringen (werken, leveringen, diensten)
– Afbraak van het kopgebouw NMBS op Kortrijk Weide: 70.000 euro.
– Meerwerken Groeningeheem: 80.000 euro.
– Onteigeningsvergoeding voor Marluc (Zwevegemestraat): 450.000 euro.
– Muziekcentrum: +400.000 euro naar 900.000.
– Alcatraz: zou eerst niets krijgen maar nu wel 20.000 euro.
– Aankoop bus (“1777 op wielen”): 80.000 euro.
– Beluikenplan: +123.000 naar 223.000 euro.
– Studie warmtenetten: 80.000 euro.

* Over de verkoop van materiële vaste activa.
Oorspronkelijk raamde men de ontvangsten op 6,83 miljoen. Nu nog op 2,42 miljoen.
(Geen uitleg gevonden of gehoord.)

* Nieuws over gewijzigde toelagen?
– Unie de Zorgelozen: 14.000 euro.
– De Grote Verleieding: +39.000 euro.
– Student Welcome Concert: toelage van 3.500 euro geschrapt !
– Fonds voor Sociaal kapitaal: 169.488 euro geschrapt.
– Fonds projecten sociale economie: +129.488 euro.

HET STAAT ALLEMAAL NIET IN DE GAZETTEN