Over de sprongsgewijze evolutie van de opbrengst van de gemeentelijke administratieve sancties

Sinds mei 1999 kregen gemeenten de mogelijkheid om bepaalde inbreuken op hun lokale  politieverordening zelf te sanctioneren door middel van ‘gemeentelijke administratieve sancties’ (GAS) in plaats van door middel van politiestraffen opgelegd door de politierechter.

Het gaat dan bijvoorbeeld over lawaaihinder, hondenpoep, wildplassen, wildplakken, graffiti, en verder nog over winkeldiefstallen, beledigingen van een politieambtenaar, drugsverbonden overlast, foutief stilstaan of parkeren.

Volgens de jaarrekening 2014 bedroeg de GAS-opbrengst vorig jaar “slechts” 26.478 euro.

Maar bekijk nu eens de evolutie van die opbrengsten zoals vermeld in de vierde aanpassing van het Strategisch Meerjarenplan (goedgekeurd in de gemeenteraad van 29 juni laatstleden). Het gaat om geraamde bedragen.
– Dit jaar 2015 maken we een sprong naar niet minder dan 146.940 euro.
– Volgend jaar 144.000 euro.
– En in 2017 wordt het bedrag geraamd op 100.000 euro.

Vanwaar die verhogingen?
Ligt dit aan de verhogingen van de administratieve geldboete? (Nu maximaal 350 euro, en voor minderjarigen max. 175 euro.) Of aan het feit dat ‘foutief stilstaan of parkeren’ nu ook in aanmerking kan komen voor een financiële GAS?

We begrijpen er niets van.
Want in 2018 daalt de geraamde opbrengst plotseling weer fors naar 28.370 euro.

P.S.
De verhoogde opbrengst kan ook niet liggen aan het feit dat het werkgebied (de gemeenten van de politiezone VLAS) is uitgebreid met de drie gemeenten van de PZ Grensleie (Wevelgem,  Ledegem, Menen) want dat was al in 2013 het geval.