Quote van de dag: “haar in de boter”

Tuurlijk zit er wel eens een haar in de boter
Dit zegt Mieck Vos in een vraaggesprek, vandaag gepubliceerd in “Het Kortrijks Handelsblad”, DE krant van West-Vlaanderen, op pag. 18.
Mieck Vos is de kabinetschef van burgemeester Van Quickenborne. (In de jaren 2000 tot 2007 was ze alhier adjunct-stadssecretaris met Stefaan De Clerck als burgemeester. Zij weet dus veel van wat er achter de schermen gebeurt.)

Zij erkent nu wat geen burgemeester of schepen openlijk zal toegeven, – met uitzondering wellicht van schepen Catherine Waelkens (N-VA) – : dat er nu en dan grote spanningen zijn binnen het schepencollege.
Zij zegt:
“Mijn taak is om de stadscoalitie, zoals wij ons noemen, bij te staan. Dat is een uitdaging, want de drie partijen moeten elkaars accenten en gevoeligheden erkennen en respecteren. Tuurlijk zit er wel eens een haar in de boter. Dan is het mijn taak om op het team in te werken. Wat is er wel eens misgelopen? Wat kan er beter of anders? Mijn achtergrond in de human resources komt me daarbij goed van pas.”

“En wat als er binnen het college toch vraagtekens achter een beslissing worden gezet?” is even later de vraag.
“Dan moet ik een oplossing vinden en creatief zijn. Daarom moet ik er soms eens op los beuken om daarin te slagen.”

Je voelt met de ellebogen aan dat de vraagsteller op de hoogte is van enkele “haren in de boter”.
Onze lokale persjongens weten namelijk wel degelijk veel af over de spanningen binnen het schepencollege, subsidiair ook binnen de N-VA-partners in de tripartite. Maar de “embedded press” zwijgt er over.

* Aldus weet zelfs kortrijkwatcher niet of het waar is dat de schepen van Financiën Waelkens al enkele keren heeft gedreigd met ontslag, en dat bij een of andere gelegenheid minister Bourgeois is moeten tussenkomen om de gemoederen te bedaren.
* Zo weet onze redactie niet of het waar is dat de burgemeester voorstelt om de schepen van Financiën als afwezig te melden in de notulen als zij weer eens niet akkoord gaat met een voorstel. (Waelkens beschouwt een aantal collega’s – bijvoorbeeld Philippe De Coene – als potverteerders. Of als onkundig.)
* Onze onderzoekjournalist Diepe Throot kon evenmin achterhalen of het waar is dat de schepen van Cultuur en Sport An Vandersteene zo nu en ter zitting in tranen uitbarst en dan huilend wegloopt.