Het rommelt nu wel echt (alweer) binnen de N-VA

In een vorig stuk (2 september, vers van de pers) vertelden we dat N-VA’er en voorzitter van de gemeenteraad Piet Lombaerts het ontslag eist van (nu onafhankelijk) raadslid Steve Vanneste als voorzitter van de gemeentelijke vzw Stedelijke Musea.
Nu blijkt dat Lombaerts zelf de plaats wil innemen van zijn vroegere partijgenoot Vanneste. Uit onvrede met de gang van zaken zou schepen Catherine Waelkens (ook N-VA!) haar ontslag indienen als bestuurder van die vzw. De partij moet nu twee kandidaten zien te vinden om de lege plaatsen op te vullen. En er is al geen ijzeren voorraad meer.
Dit wordt een waar vervolgverhaal. Komt er een kettingreactie? Wanneer zal schepen Waelkens er helemaal de brui aan geven?
Hoe situeren de twee nieuwe ex-VB’ers zich in de deze deurenklucht?

En dan hebben we nog de historie zonder eind rond de N-VA-schepen van cultuur en sport An Vandersteene.
Haar bevoegdheid over de ontmoetingscentra is ze al kwijt. Nu is zij (een voormalige lerares!) haar bevoegdheid over onderwijs letterlijk afgenomen. Als bespottelijke troostprijs krijgt ze van de burgemeester het stadsarchief in handen. En over cultuur heeft zij in de praktijk ook nog weinig te vertellen. De feitelijke chef (beslisser) in die sector is de kabinetschef van de burgemeester, Mieck Vos.
Het wordt straks (14 september) een woelige gemeenteraad.