Naar een “poule” van (vijf?) stadsfotografen

Het team communicatie van stad evenals de dienst Bestuur en Organisatie van het OCMW schakelt vaak externe fotografen in voor diverse opdrachten: foto’s van persmomenten, reportages, evenementen, portretfoto’s zoals voor de stadsinfogidsen de stadskrant, campagnebeelden, jaarverslagen, enz.
Om niet telkens een nieuwe procedure op te starten of telkens met aparte bestelbonnen te werken wil men voortaan voor de komende vier jaar een team van fotografen vastleggen voor vijf percelen: 1) persmomenten, 2) reportages en evenementen, 3) portretten, 4) campagnebeelden en 5) luchtfotografie.

Eén fotograaf kan evenwel meerdere percelen toegewezen krijgen.
En de opdracht garandeert geen exclusiviteit. Men kan nog altijd op andere niet verkozen fotografen beroep doen. Bijvoorbeeld op de in stad bekende “pertrettentrekker” Tony D. Voorts geldt voor de opdracht geen afnameplicht zodat de opdrachtnemer geen beroep kan doen op een schadevergoeding.

Als wijze van gunnen kiest men voor een vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met bekendmaking.
De gunningscriteria zijn: de prijs, de kwaliteit én specialisatie, flexibiliteit en samenwerking.
De raming voor 48 maanden voor stad alleen bedraagt 65.954 euro (incl. BTW):
– perceel 1: 6.050 euro
– perceel 2: 21.780 euro
– perceel 3: 15.125 euro
– perceel 4: 19.360 euro
– perceel 5: 3.630 euro.

Wie deel uitmaakt van de jury weten we niet.
Bij ons weten is er nog altijd geen officiële bekendmaking gebeurd. Zeker niet op de website van Stad. Zijn er al enige insiders hiervan op de hoogte?