Quote van de dag: “Kun je daarmee leven, schepen?”

In de gemeenteraad van maandag jongstleden stonden drie niet onbelangrijke punten geagendeerd die vallen onder de bevoegdheid van schepen An Vandersteene (N-VA). Bij elk van die punten heeft ze gezwegen als vermoord en liet zij de repliek over aan ofwel de burgemeester ofwel schepen Adolphe Scherpereel.
Het ging over de nieuwe samenstelling van de Raad van Bestuur van de gemeentelijke vzw Musea het gevoerde beleid, de eventuele overbrenging van de cultuurtempel BE-part uit Waregem naar Kortrijk en het onderkomen van het stadsarchief. (Vandersteene is nu ook bevoegd voor het archief, sinds zij onderwijs is kwijt geraakt.)

Op een gegeven ogenblik (22u26) kon raadslid Stefaan De Clerck (van de CD&V, oppositie) het niet meer aanzien en riep hij uit: “Kun je daarmee leven, schepen, dat je niet mag antwoorden? Schepen zijn, en niets mogen zeggen?”
Volgens ‘Het Laatste Nieuws’ lieten collega’s uit het schepencollege achteraf weten dat An “er een beetje door zit”.

Voetnoot.
Vandersteene is al twee bevoegdheden afgenomen: ontmoetingscentra en onderwijs. In ruil kreeg ze er ‘stadsarchief’ bij… En DE FACTO heeft zij op gebied van cultuur ook niks te zeggen.