Arrest nr. 232.068 van de Raad van State in de zaak A.216.525/XII-7918 (1)

Ge moet dat een keer lezen zeg!…
Het arrest dateert al van 20 augustus en is tot op heden zorgvuldig uit de openbaarheid gehouden.
Morgen meer daarover in deze elektronische krant.

De verwerende partij is het OCMW Kortrijk en de verzoekende partij de NV M.D.D. Pharma, een apotheek uit Kortrijk (Zwevegemsestraat) .
De Raad van State beveelt de schorsing van de tenuitvoerlegging bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de beslissing van het OCMW Kortrijk van 9 juli 2015 waarbij de overheidsopdracht “Levering van geneesmiddelen, farmaceutische producten en verzorgingsproducten aan de woonzorgcentra van het OCMW Kortrijk, Zwevegem, Harelbeke, Wervik, Avelgem” wordt gegund aan de BVBA Distephar.

Distephar is een apotheek uit Loppem.
De levering had een looptijd van vijf jaar en het bedrag werd geraamd op 2.630.000 euro, zonder BTW.

(Wordt vervolgd dus.)