Over het blijvend bestaan van het zwembad in Heule en “den openen”

Na de opening van het nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide blijven de zwembaden aan het Lagaeplein en aan de Abdijkaai nog minsten drie jaar bestaan. (De termijn is verlengbaar.) De uitbating gebeurt mede door de private partner die betrokken is bij het nog te bouwen nieuwe zwembad op Kortrijk-Weide. De reële kosten voor de exploitatie en het gebruikersonderhoud (huuronderhoud) worden vergoed maar geplafonneerd tot de huidige exploitatiekost. Het eigendomsonderhoud blijft ten laste van Stad.
Men zegge het voort.

P.S.
Dat wordt dus een item bij de volgende raadsverkiezingen. Welke partij(en) beloven uitdrukkelijk dat ze open blijven?