Opbrengst parkeerboeten in een half jaar: 406.100 euro

Parkeerboeten zijn in het politieke jargon “naheffingen” genoemd. (Bedrag: 25 euro.)
In de eerste helft van dit jaar heeft men 16.244 van die boeten uitgeschreven. Dat leverde dus 406.100 euro op.
De ingediende bewaarschriften hebben zelden succes.

Evolutie van de ontvangsten per jaar:
2012 (nog onder het vorige bestuur): 870.548 euro
2013: 1.136.619 euro
2014: 1.699.517 euro

Aantal “ingeschrevenen” per maand, dit jaar in 2015:
– januari: 3012
– februari: 3062
– maart: 2781
– april: 2198
– mei: 1874
– juni: 2010
– juli: 1334