Quote van de dag: “moest mij koest houden”

Begin deze maand maakte de CD&V-fractie een balans op na 1000 dagen beleid van de huidige tripartite (VLD, SP.a en N-VA).
In de persmap staken vier bladzijden algemene beschouwingen over de sterke en zwakke punten, de ‘vraagtekens’, plus nog één bladzijde met een puntenrapport per schepen.
Die ene vijfde bladzijde is door “Het Laatste Nieuws” en het “Kortrijks Handelsblad” zowat in extenso overgenomen.
Peter Lanssens (lps) van HLN heeft zelfs een letterlijke copie (facsimile) van het artikel in zijn krant op facebook gepubliceerd, met de vraag of de CD&V met dat puntenrapport niet uit DE BOCHT gaat.

Enkele analfabete lezers van de gazette dachten dat Peter die punten had toegekend.

Vandaag (rond kwart na drie) repliceert (lps) daarop in facebook:
“Ik heb die punten niet gegeven. Ik had er wel graag telkens mijn eigen visie bij gezet, maar moest mij koest houden van de redactie.”

Is die uitlating grappig bedoeld, of gaat het hier regelrecht om een ware epifanie?
Nu, binnen de redactie van kortrijkwatcher staat al langer dan vandaag bekend dat onze lokale persjongens niet mogen schrijven wat ze zouden willen, en alleszins geen (kritisch) commentaar mogen geven over het gevoerde beleid.
Als ze daar maar kunnen bij leven.