Naar een permanente nachtopvang voor daklozen in Kortrijk

Dak- en thuislozen worden in onze stad sinds zeven jaar gedurende drie wintermaanden ‘s nachts opgevangen.
Het OCMW wil nu die nachtopvang permanent uitbouwen, – heel het jaar door maar met uitzondering van de zomermaanden juli en augustus. Vanaf 16 november aanstaande kunnen de daklozen terecht in de nieuwe site van het CAW (Centrum Algemeen Welzijnswerk) in de Tuighuisstraat. Er komt ook een “brugfiguur” die de mensen (overdag) op weg zal helpen naar verdere hulp- en dienstverlening. Bijvoorbeeld om een woning te vinden, gezond te gaan leven, materiële en geestelijke hulp te krijgen.

Er zijn wel nog wat obstakels te overwinnen.
– Men heeft allerhande attesteringen en vergunningen nodig.
– Men moet voldoende vrijwilligers kunnen aantrekken.
– En het kostenplaatje (zowat 130.000 euro) moet ingevuld geraken.

P.S.
De vzw Stimulans krijgt met de komende begrotingswijziging van Stad 5.000 euro in plaats van 2.500 euro.