Evolutie van de belastingopbrengsten per jaar

De jaarrekening 2014 is gekend. De belastingopbrengst was geraamd op 63,49 miljoen. We kregen in werkelijkheid 72,43 miljoen. Dat is niet minder dan 963 euro per inwoner, kindjes inbegrepen.
Het meerjarenplan is nu voor de vijfde maal aangepast.
Hierna volgen de nieuwe ramingen met tussen haakjes de bedragen uit het oorspronkelijke meerjarenplan 2014-2019.

2015: 67,20 miljoen (65,54 miljoen)
2016: 68,08 (67,11)
2017: 69,13 (68,73)
2018: 70,07 (70,40)
2019: 71,41 (72,12)