Over de evolutie van de financiële schulden en de leningslasten (2)

We zijn bijna halverwege de bestuursperiode van de tripartite en al aan de vijfde aanpassing het strategisch meerjarenplan 2014-2019 toe. Opmerkelijk is dat de schulden steeds lager worden bijgesteld en er minder nieuwe leningen worden opgenomen dan voorheen aangekondigd. Dat alles wordt totaal niet uitgelegd, niet in het document zelf en ook niet in de gemeenteraad. Zal er minder geïnvesteerd worden dan aanvankelijk gedacht?
Hierna de nieuwe cijfers. Vergeet de vorige, alhier begin juli gepubliceerd bij de vierde aanpassing van het meerjarenplan. Tussen haakjes de cijfers van het oorspronkelijke meerjarenplan. (Er komt dit jaar nog een zesde aanpassing!)

Financiële schulden, telkens aan het eind van het jaar
2014: 143,07 miljoen euro (idem)
2015: 144,04 miljoen oftewel 1.906 euro per inwoner, kindjes inbegrepen (149,04 miljoen)
2016: 152,00 (160,00)
2017: 152,39 (160,39)
2018: 149,49 (157,49)

Jaarlijkse leningslast (aflossingen plus intresten)
2014: 19,99 miljoen (19,98 miljoen)
2015: 19,12 miljoen oftewel 253 euro per inwoner (19,11 miljoen)
2016: 20,79 (20,78)
2017: 22,29 (22,28)
2018: 21,41 (21,40)
Dit jaar 2015 en volgend jaar zijn er vervroegde aflossingen gepland voor resp. 5,03 miljoen en 7,19 miljoen euro.

Nieuwe leningen
2014: geen (geen)
2015: 20,58 miljoen oftewel 272 euro per inwoner (25,58 miljoen)
2016: 31,14 (34,14) – het jaar van de grote investeringen
2017: 17,50 (22,28) – groot verschil
2018: 13,22 (21,40) – groot verschil

P.S.
Voor de berekening van het bedrag per capita tellen we 75.543 inwoners op 1 juni 2015.