Nieuwe belasting op logies brengt geld in het laadje

De heffing op het verstrekken van logies is ingevoerd in de gemeenteraad van maart 2013. Die volstrekt bedrijfsonvriendelijke belasting bedroeg toen 1 euro per nacht en per kamer. De gemeenteraad van 16 december 2013 heeft het tarief vanaf januari 2014 verdubbeld. Deze belasting (één van de drie nieuwe belastingen van deze coalitie met de VLD) is verschuldigd per kwartaal.
Het eerste kwartaal van dit jaar (90 dagen) bracht met 34 ingeschreven logies verstrekkende bedrijven bracht 59.170 euro op.
Het tweede kwartaal (91 dagen) met 35 ingeschrevenen 61.867 euro.
Totaal voor de eerste helft van dit jaar dus 121.037 euro. Gemiddeld per dag: 668 euro. Gemiddeld per bedrijf: 1.754 euro.

Er zijn een aantal vrijstellingen: ziekenhuizen, RVT’s, opvangcentra, onderwijsinstellingen, jeugdherbergen en jeugdverblijven.