Over de nog te bouwen fuifzaal

De milieuvergunningsaanvraag van het Stadsontwikkelingsbedrijf Kortrijk (het SOK) voor het exploiteren van de nieuwe fuifzaal op Kortrijk-Weide kreeg recent een gunstig advies van het schepencollege. Er kwamen geen bezwaren uit het openbaar onderzoek. En de gemeentelijke stedenbouwkundig ambtenaar formuleerde voor het schepencollege een gunstig advies inzake de bouwaanvraag. Die aanvraag diende niet openbaar gemaakt te worden. Zo gaat dat.
We halen nu enkele concrete gegevens over de bouw uit de dossiers. Speciaal voor onze minderjarige lezertjes.

Over de bouw
Er is een deel nieuwbouw en een deel renovatie van het voormalig douane-entrepot. De bouw leunt namelijk aan bij het jeugdhuis JC Tranzit. De laatste beuk van de loods wordt omgevormd tot gemeenschappelijke inkomzone voor zowel het JC als de nieuwe fuifzaal. Achteraan komt er een overdekt rokersterras.
De nieuwbouw heeft een vloeroppervlakte van ca. 1.153 m². Het bestaande vloerpeil van de loods wordt doorgetrokken in de fuifzaal zodat de vloerpas van het gebouw ca. 1,20 m hoger ligt dan het maaiveldniveau. Valpartijen vallen te vrezen. Vandaar dat de kade aan de nieuwbouw breder wordt gemaakt dan de bestaande kade bezijden de loods.

Capaciteit
De maximale capaciteit van de zaal (fuifzaal inclusief foyer) is volgens de bouwaanvraag 1.389 personen. De fuifzaal is opdeelbaar.
Volgens de milieuvergunningsaanvraag verwacht men bij een grote fuif maximaal 1.430 feestgangers/weekend. Bij twee kleine fuiven 1.665 feestgangers/weekend.
Jaarlijks verwacht men maximaal 80.000 bezoekers voor 155 evenementen waaronder 80 fuiven. (HOWEST kreeg in ruil voor financiële deelname in het project een voorkeurpositie om er een en ander te organiseren.)

Geluidsniveau
In de foyer max. 95 dB(A)LAeq, 15 min. In de fuifzaal max. 100 dB.
Er is geen geluidsplan opgesteld aangezien er geen vaste geluidsinstallatie is voorzien. Als het gebouw er staat zal men een volledig akoestisch onderzoek uitvoeren.
De gevel bestaat uit een spouwmuur met 20 cm minerale wol als vulling en een breedplaatmuur van 35 cm als binnenspouwblad. Als toegang zijn er twee akoestische assen met wanden en plafonds met een absorberend materiaal.

Fietsenstallingen
Permanente fietsenstallingen zijn in de bouwaanvraag niet voorzien. Dit probleem maakt deel uit van de nog aan te vragen omgevingsaanleg Kortrijk Weide. Bovendien voorziet de school voor volwassenonderwijs een ruime publieke fietsenstalling.
In de aanvraag van het SOK is nochtans sprake van 772 stallingen en van bijkomende tijdelijke fietsenrekken bij grote evenementen.

Parkeerplaatsen
In de huidige bouwaanvraag nog niet voorzien.
In het RUP “Kortrijk Weide” is grenzend aan de site een zone voor publiek parkeren voorzien met 310 parkeerplaatsen.
Geschat wordt dat 30 % van de bewegingen naar de site met de wagen zullen gebeuren, 10 % met de trein, 10 % met de bus, 25 % met de fiets, 5 % met de motor of bromfiets en 20 % te voet.

P.S.
Over de kostprijs van het project hadden we het hier vroeger al (3 januari). Zou kunnen oplopen tot drie miljoen eurootsen, erelonen en BTW inbegrepen. Het is een geval van hogere wiskunde.