Bib zal voor 12.800 euro strips kopen

De uitleencijfers van strips nemen jaarlijks toe.
Vandaar dat de stadsbibliotheek volgend jaar van plan is om nog meer strips, stripromans (graphic novels) en manga aan te kopen, – ook Frans- en Engelstalige . En niet enkel voor kinderen.
Men zal dat doen op afroep en de gunning geschiedt bij wijze van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking vooraf.
Zijn uitgenodigd om een offerte in te dienen: ‘Boekenwolf’ en ‘Komma in de Lucht’ (uit Kortrijk) en ‘De Striep’ (uit Brugge).
Een belangrijk gunningscriterium is het kortingspercentage van de inschrijver, berekend op de gangbare kleinhandelsprijs. Dat mag niet lager zijn dan 15 procent van die prijs.
(De juridische dienst van Stad vindt dat men de korting moet bekijken op basis van de adviesprijs van de uitgever.)
Raming van de prijs: 12.800 euro (BTW inbegrepen).