Dat volksrestaurant is wel degelijk haalbaar

De OCMW-raad van mei heeft beslist om over te gaan tot de aankoop van de voormalige tapijtwinkel “Gheysens” in Doornikstraat en het appartementsgebouw ernaast (vlakbij de tunnel onder de spoorweg). Dit alles met de bedoeling om aldaar een volksrestaurant te ontwikkelen, een kinderopvang en kantoortruimte voor ondersteunende diensten van een toekomstig zorgbedrijf.
De aankoopprijs van de twee panden bedroeg 1.395.000 euro (dat is minder dan geschat en ook minder dan de vraagprijs). Voor het volksrestaurant voorziet men 1,2 miljoen euro. Kinderopvang: 700.000 euro. Zorgbedrijf: 1,9 miljoen euro. Ontwerper: 304.000 euro (dat is intussen 354.046 euro geworden). BTW: 861.840 euro. Totaal: 6.410.886 euro.
Het ontwerpteam is Buro II & Archi + I cvba uit Brussel. Het appartementsgebouw wordt gesloopt. De voorgevel van de tapijtwinkel blijft bestaan, maar binnenin komen grootse renovaties en nieuwbouw.

Het project “volksrestaurant” of “sociaal restaurant” bracht enige commotie teweeg, zelfs binnen de stadscoalitie en natuurlijk ook bij de horecasector. Vandaar dat het OCMW een haalbaarheidsstudie liet uitvoeren door de vzw Mentor, gecoördineerd door Piet Lareu. En jawel hoor: het sociaal restaurant is haalbaar !
Op basis van een positionering volgens de 4 P’s is een concept uitgewerkt en vertaald naar een financieel plan.
Wat zeggen die vier P’s?

Plaats:
– zeer geschikt: centraal gelegen.
– goed zichtbaar en goed bereikbaar. (Nvdr: parkeerplaatsen?)

Product:
– sfeer: open, hip, trendy, aantrekkelijke en laagdrempelig.
– menu: gezonde en verse dagschotel, beperkte kaart.
– openingsuren: 5 middagen en 2 avonden.
– personeelsbezetting kan laag gehouden worden door structurele samenwerking met de horeca-opleiding van VORK.
– personeelskost kan laag gehouden worden door onderwijsuren van VORK in te brengen. (Nvdr: HORECA-Vlaanderen wil wel dat de lonen dezelfde zijn als in andere horecazaken, volgens PC 302.)
– aantal zitplaatsen: 80.

Prijs:
– marktconform (12,1 euro) met mogelijkheid tot sociale tarieven: 6,6 euro (verhoogde tussenkomst), 3,3 euro (leefloners). (Foodcost dagschotel zou 3,5 euro bedragen.)
– leveranciers: biologisch en lokaal (korte keten), raamcontracten, recuperatie voedseloverschotten.

Promotie:
– klantenwerving via toeleiders en via campagne.
– ‘s middags meer doelgroepen (kansarmen) en ‘s avonds meer de gewone man.
– bezettingsgraad: 75 procent.