Een geruisloze benoeming aan het conservatorium

Morgen 1 december 2015 krijgt het muziekconservatorium een nieuwe directeur: de heer Peter Verhoyen, geboren te Kortrijk maar wonende in Sint Michiels.
De vorige directeur Marc Matthys heeft op zijn sokken “afscheid genomen” van zijn school en de nieuwe is al even geruisloos op 9 november door het College van Burgemeester en Schepenen aangesteld.
De vacantverklaring van het ambt gebeurde op 29 juni. Op het examen van 16 oktober daagden zeven kandidaten op. Slechts één behaalde het vereiste aantal punten op het geheel en de onderdelen van het examen.
Verhoyen is op proef en dus tijdelijk aangesteld. Hij kan uiterlijk na twee volledige schooljaren definitief benoemd worden.

P.S.
Verhoyen is fluitist en piccoloist. Verbonden aan de Filharmonie. Docent aan conservatoria in Antwerpen en Brussel.
Enzovoort: hij heeft een eigen website.