Merkwaardig hoe vlug budgettaire resultaten kunnen veranderen

In twee maanden tijd dan nog.
In de gemeenteraad van 12 oktober kwam de (vijfde) aanpassing van het meerjarenplan 2014-2019 ter sprake met daarin dus ook een prognose van het budget voor 2016.
14 december aanstaande krijgen we de zesde (!) aanpassing van het meerjarenplan op tafel en wordt nu ook het budget 2016 vastgesteld. Laat ons zeggen de “ware” begroting 2016.
We vergelijken even wat budgettaire resultaten voor volgend jaar zoals voorgelegd in oktober en nu in december.

Budgettaire resultaat van het boekjaar 2016:
– cijfer van oktober: – 2.994.377 euro
– cijfer van december: – 2.965.925 euro
Het verschil is niet erg groot, maar we vermelden dit toch even omdat de burgemeester ooit heeft beloofd dat er in 2016 geen negatief resultaat meer zou zijn.

Maar kijk nu eens.
Gecumuleerde budgettaire resultaat van het vorige boekjaar:
– oktober: 17.273.005
– december: 7.920.886
Gecumuleerde budgettaire resultaat (boekjaar én vorige boekjaar):
– oktober: 14.278.628
– december: 4.954.960