Op 12 te herziene belastingtarieven blijven er 7 gelijk behouden

Sommigen belastingreglementen gelden slechts voor één (aanslag)jaar, anderen dan voor vijf jaar. De gemeenteraad van 14 december (dus niet die van morgen) zal 12 van die reglementen goedkeuren.
De tripatite heeft altijd beloofd dat er geen belastingverhoging zal komen, maar dat betekende in feite dat er niet zou geraakt worden aan de belastingvoeten van de aanvullende personenbelasting (7,9 procent) en van de opcentiemen op de onroerende voorheffing (1750). Twee dus.
Intussen weten vele Kortrijkzanen en journalisten nog altijd niet dat de nieuwe coalitie al in het eerste jaar van haar bestaan drie geheel nieuwe belastingen heeft ingevoerd. Om over de verhoogde retributies niet te spreken.

De Raad van 14 december zal nu alweer twee nieuwe belastingen heffen.
1. Er komt een tweede en hoger tarief op reclameborden met wisselende beelden: 200 euro per m².
2. Er komt een nieuw reglement op het niet of niet optimaal afkoppelen van hemelwater. Een soort boete van 1000 euro per jaar. En na tweede opeenvolgende termijnen wordt dat bedrag met 100 procent verhoogd.

Er is ook nog één verhoogd tarief in zicht.
– De belasting op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerde publiciteitsbladen gaat van 0,05 naar O,06 cent per verspreid exemplaar. Verwachte meeropbrengst niet minder dan 300.000 euro. De tripatite vindt dit een milieumaatregel.
– En in zekere zin is dit ook een belastingverhoging: de eerste 15 minuten gratis parkeertijd in zone KOR 1 en 3 wordt afgeschaft. Het schepencollege motiveert dit met het feit dat er intussen al 225 ‘shop and go’ plaatsen zijn gerealiseerd.

En ja.
Er is een tariefverlaging inzake de belasting op het plaatsen van terrassen op openbaar domein.
Over die verlaagde heffing bent u – beste lezer Kortrijkzaan – al voldoende ingelicht via de ’embedded press’.
Over de verhoging van alweer een aantal retributies nog altijd niet. Bijvoorbeeld voor de individuele toegangsprijs (zonder Sportkaart) tot zwembaden, over de huurprijzen in sportcentra.

P.S.
Volgend jaar kunnen enkel houders van de Sportkaart nog toegang krijgen tot het open zwembad aan de Abdijkaai. Een verkapte vorm van identiteitscontrole.