Fractietoelage alweer toegekend zonder openbare bewijsstukken

Jaarlijks krijgen de fracties een toelage ter ondersteuning van hun politieke werking. Die toelage bedraagt nu 153 euro per raadslid met een minimum van 500 euro.
Volgens het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad (art. 50) moeten de fractieleiders bewijsstukken (facturen) voorleggen ter staving van hun uitgaven en daarbij ook aantonen dat die kosten wel degelijk slaan op de politieke werking van de fractie. Die verslagen zijn openbaar en moeten ter bespreking voorgelegd op de gemeenteraad.

De toelagen voor dit jaar zijn in november uitbetaald, alweer zonder openbaarmaking van de bewijsstukken. (Onder dit transparante bestuur van de tripartite is de toelage met rapportage nog nooit geagendeerd op de gemeenteraad!)

Om welke bedragen gaat het nu?
CD&V (15 raadsleden): 2.295 euro
VLD (9): 1.377 euro
N-VA (7): 1.071 euro
SP.A (6): 918 euro
Groen (2): 500 euro
Vlaams Belang: niks (De fractie bestaat niet meer. Isa Verschaete en Maarten Seynaeve zetelen sinds september 2014 als onafhankelijke raadsleden.)

Voor het geval dat er lezers van deze elektronische krant een of andere fractie in speciën willen ondersteunen geven we hierna nog de gironummers van de partijen.
CD&V: BE 10 7384 1512 9104
VLD: BE 48 3800 1790 1827
N-VA: 001-3591011-50
SP.A: 877-6047901-61
Groen: 068-2200861-55