Het ontslag van schepen Waelkens is een nachtmerrie voor de N-VA maar nog meer voor de Kortrijkse coalitie

1.
Stel dat N-VA-schepen Catherine Waelkens HELEMAAL ontslag neemt – dus ook als raadslid – dan zijn nog niet alle potten gebroken, maar blijven er toch geweldig vele complicaties kleven aan heel de affaire.
Kieslijsten voor de gemeenteraad bevatten alleen ‘effectieve kandidaten’ en geen ‘kandidaat-opvolgers’. Opvolgers worden aangeduid onder de niet-verkozen kandidaten en de aanduiding (volgorde) van die opvolgers gebeurt op basis van hun stemmenaantal.
We hebben even het lijstje opgezocht van de eerste tien N-VA-opvolgers.
Nr.1 is Frank Billiet. Nr.2 is Els Feys.
Ongeveer 600 Kortrijkzanen weten wie dat zijn.
Als de partij kiest voor enig talent (capaciteit) om bijvoorbeeld Waelkens op te volgen als schepen van Financiën dan moet de voorkeur wel uitgaan naar ene Steven Lecluyse (nu al voltijds kabinetsmedewerker). Hij staat evenwel op de derde plaats en het gebeurt nogal eens dat in zo’n geval de voorgangers niet willen wijken. En wat als Jan Dhaene (10de opvolger) in zijn hoedanigheid van gewezen raadslid resoluut vindt dat hij absoluut in aanmerking komt als opvolger van Waelkens?

2.
Iedereen gaat ervan uit dat Waelkens blijft zetelen als onafhankelijk raadslid.
Dan moet de N-VA onder zijn drie huidige (overblijvende) ‘gewone’ raadsleden een nieuwe schepen zien te vinden. (En één daarvan is voorzitter van de Raad.)
Nu is het zo dat de partijtop (zeker de Antwerpse voorzitter BDW) als de dood is voor het toekennen van belangrijke mandaten aan personen die men niet helemaal geschikt acht voor het ambt.
Nu is het tevens zo dat onze Kortrijkse gemeenteraadwatchers uit de ’embedded press’ en andere grotendeels van oordeel zijn dat de drie momenteel beschikbare N-VA-raadsleden oftewel niet geheel zijn ingevoerd in het vak boekhouding en gemeentefinanciën, oftewel qua onderliggende persoonlijkheidstructuur in het geheel niet zijn opgewassen tegen uiterst dominante (demagogische) kleppers als schepen Philippe De Coene en burgemeester Vincent Van Quickenborne.

3.
Als Waelkens onafhankelijk raadslid wordt dan verliest de tripartite zijn meerderheid.
Dan is de coalitie totaal afhankelijk van de eventuele steun van de twee gewezen VB’ers (Maarten Seynaeve en Isa Verschaete) die sinds vorig jaar ook zetelen als ‘onafhankelijken’.
Het ‘cordon sanitaire’ is dan wel ultiem geheel doorbroken.
Wat een pijnlijke zaak moet dit wel niet zijn voor de socialistische fractie alhier. Meer speciaal voor SP.A-schepen De Coene die in het verleden nooit heeft nagelaten om bij de minste gelegenheid zéér hard van leer te trekken tegen VB’er Maarten Seynaeve.
Maarten Seynaeve is nu wel lid geworden van de N-VA, maar wie hem een beetje kent weet dat hij in vele materies net dezelfde mening deelt als…ja: de ontslagnemende Catherine Waelkens. Bij stemmingen over bepaalde agendapunten van sociale of financiële aard zal hij in gewetensnood komen. Het is nu al opvallend hoeveel moeite hij moet doen om nu alreeds niet tussen te komen in de debatten. Hoe het hem spijt dat hij in vele gevallen gewoon zijn stem niet meer mag verheffen. Nu nog drie jaar lang! Dat ligt niet in zijn karakter.
Boeiende tijden in het verschiet.

P.S.
Op de komende nieuwjaarsreceptie van de gemeenteraad: handjes schudden.