Evolutie van de jaarlijkse belastingopbrengsten

De bedragen slaan op de jaren 2014 tot en met 2018 en zijn deze zoals genoteerd in de zesde (!) aanpassing van het meerjarenplan.

Opcentiemen op de onroerende voorheffing (OV)
33.955.171 (waar cijfer, volgens de rekening)
32.432.035 (een raming)
32.787.456
33.999.963
35.256.242

Aanvullende belasting op de personenbelasting (APB)
25.183.923 (waar)
23.399.781 (raming)
24.596.658
23.433.778
23.101.423

Verspreiding huis-aan-huis van reclamedrukwerk
2.205.930
1.622.750
1.950.986 (Het tarief is verhoogd, vandaar die meeropbrengst met ca. 300.000 euro.)
1.979.713
2.008.940

Parkeren
4.362.928
3.325.000
3.100.000
3.100.000
3.100.000

Gemeentelijke administratieve sancties (GAS)
30.975
148.440
99.000
100.000
28.370

“Kortrijkwatcher bazelt maar wat”

Ter gelegenheid van de bespreking van het budget 2016 herhaalt de tripartite opnieuw en graag (hierin gevolgd door de geschreven ’embedded press’) dat de belastingen niet verhogen. Men bedoelt daarmee dat de belastingvoeten van de OV en de APB niet wijzigen.
En altoos vergeet men dat de coalitie al in het eerste jaar van de legislatuur drie nieuwe belastingen heeft ingevoerd.
Als de senior-writer van Kortrijkwatcher dit op Facebook onder de aandacht brengt van Marc Lemaitre krijgt hij van het SP.A-raadslid te horen dat hij maar wat
“bazelt”.