Het personeelsbestand van het OCMW is weerom stijgend

Het OCMW telt in feite twee soorten medewerkers: zij die werken in de (nu zes) woonzorgcentra plus de sociale dienst WZC en in feite in dienst worden genomen door de vzw van de Zusters Augustinessen en de anderen die rechtstreeks verbonden zijn met het OCMW als instelling. Naar het schijnt zijn de statuten nog altijd verschillend zoals ook de loonkosten.

Hoeveel medewerkers het OCMW nu telt (in koppen uitgedrukt) weten we niet. De meest recente OCMW-documenten geven enkel het aantal voltijds equivalenten (VTE). In 2013 ging het om 775 koppen (626,34 VTE).
– Voor het personeel van de nonnen gaat het nu (2015) om 370,41 VTE. Vorig jaar: 365,37. In 2016: 373,41 VTE. De website van Augustinessen gewaagt van 530 medewerkers.
– Het aantal “pure” OCMW-medewerkers (en zonder de leerwerknemers) telt nu (2015) 225,22 VTE. In 2016 zelfs 236,82 VTE. (In 2014 deden we het nog met 220,33 VTE.)

Even opmerken dat er in het OCMW en bij de nonnen alleszins traditioneel veel deeltijdse werknemers zijn aangesteld.

Totaal voor het jaar 2015: 595,63 VTE.
In 2016: 610,23 VTE.

Het OCMW-budget 2016 vermeldt bij de post “bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen” een bedrag van 29.794.550 euro. Curieus genoeg minder dan voor het jaar 2015 (29.818.958 euro).
Gaat het hier wel om de totale loonkost van de VZW Augustinessen én het OCMW? Volgens de jaarrekening van 2014 bedroeg die alreeds 35.606.033 euro. En voor de VZW apart: 20.361.113 euro.

Nog even iets over het organogram van het OCMW.
Naast de werking in woonzorgcentra telt het OCMW nog volgende beleidsdomeinen:
– Facility: projectondersteuning, aankoop, technische dienst, housekeeping, catering.
– Bestuur en organisatie: bestuurszaken, communicatie, organisatieontwikkeling, ICT.
– Welzijn: sociale dienst en activering, wonen en zorg, wijk- en dienstencentra, beleidsteam.
– Personeel: personeelsbeleid, personeelsadministratie, welzijn op het werk.
– Financieel beheerder: budget en opvolging, facturatie en boekhouding, debiteuren-opvolging.

P.S.
Er is nog altijd geen nieuwe secretaris aangesteld !