Een onvoorstelbaar geklungel bij de dienst Financiën (1)

Het is onze jongens en meisjes van de lokale ’embedded press’ volledig ontgaan, maar dan ook volledig. Zodoende is geen enkele Kortrijkse burger op de hoogte van een immense, ongeziene, waarlijk historische wanprestatie van onze dienst Financiën.

In de gemeenteraad van eind juni 2015 kon de nu ontslagnemende schepen van Financiën Catherine Waelkens eindelijk de jaarrekening van het jaar 2014 presenteren. Vijf maanden aan gewerkt. De documenten werden door de meerderheid én de twee onafhankelijke raadsleden (voorheen VB’ers) met 22 ja-stemmen vastgesteld, als juist bevonden. De oppositie onthield zich of bracht een nee-stem uit (Lieven Lybeer).

Maar wat bleek?
De toezichthoudende (provinciale) overheid kon die niet goedkeuren om reden van niet-aansluiting tussen de algemene en budgettaire boekhouding. Meer nog. Na diepgaandere controle bleek het gebrek aan aansluiting slechts een deel te zijn van een groter geheel aan problemen. Er bleek een enorme lange rist correcties noodzakelijk. De lijst van “aanpassingen” beslaat niet minder dan 5 pagina’s. Vijf!
Zodoende werd in de gemeenteraad van december vorig jaar een grondig “aangepaste versie” van de jaarrekening voorgesteld. Het is de mensen op de persbanken geheel ontgaan.

Hierna een zéér kleine selectie van de zowat 50 aangebracht aanpassingen of correcties.
– De beginbalans kreeg drie aanpassingen en daalt daarmee van 361,72 miljoen naar 353,25 miljoen euro.
– Het Zilverfonds (9 miljoen) mocht niet als belegging worden geboekt maar dient als pensioenverzekering opgenomen in de stadsbudgetten.
– De doorgeeflening aan Sportplus ( 1 miljoen) is ten laste van Stad en moest dus geboekt worden als een budgettaire ontvangst.
– De BTW op aankoopfacturen oor de bistro van het museum Texture werden ten onrecht niet geboekt.
– De boeking van de ontvangsten van de verkeersbelasting motorrijtuigen (ca. 114.000 euro) gebeurde in het verkeerde boekjaar !

Al die correcties brachten mee dat allerhande saldo’s veranderden en … vaak positiever uitkwamen.
Bijvoorbeeld:
– Het tekort van het boekjaar ging van -12,63 naar -9,35 miljoen euro.
– De opbrengsten stegen van 131,95 naar 133,19 miljoen.
– De kosten daalden van 144,59 naar 142,55 miljoen.
– Het saldo van de investeringen stijgt met 50.000 naar 37,12 miljoen.

Andere correcties vielen negatiever uit:
– Het gecumuleerd resultaat evolueert van 57 naar 45 miljoen euro.
– Het resultaat op kasbasis daalt met 1,46 miljoen en wordt 15,6 miljoen.

In de raadscommissie van 8 december vorig jaar was er natuurlijk enig rumoer bij de bespreking van die “aangepaste” jaarrekening 2014.
Uit het schriftelijk verslag blijkt dat de schepen van Financiën er niet aan te pas kwam…
Meer daarover in een volgend stukje.