Cijfers van KW-Kortrijk en van onze KW (kortrijkwatcher)

De KW-Kortrijk (Krant van West-Vlaanderen) gaf vandaag onder de titel “Gemeenteraad Halfweg” een terugblik op de eerste helft van deze legislatuur en pakt daarbij uit met enkele cijfergegevens. Voor de jaren 2013 en 2014 geeft het weekblad aan wat er per inwoner is ontvangen aan belastingen of uitgegeven aan schuldenlast en toelagen.
Men gaat uit van een inwonersaantal van 75.219, en dat is het officiële aantal op 1 januari 2015.
Kortrijkwatcher (KW) heeft enkel voor het jaar 2014 nagegaan of de cijfers van de beroepsperse kloppen. Wij (burgerperse) vonden enkele verschillen.
Ongelooflijk. Neem maar (weer eens aan) dat onze cijfers de juiste zijn.
Burgerjournalisten raadplegen geen secundaire bronnen.

Belastingontvangsten
– KW-Kortrijk: 937 euro (per inwoner)
– Onze KW: 964 euro

Leningslast
– KW-Kortrijk: 266 euro
– Onze KW: 256 euro

Schuldenlast
(Hier heeft de krant het plots over het jaar 2019, dat zal wel een drukfout zijn? Geen idee waarom.
Maar zelfs al zou het om dat jaar gaan, dan nog verschilt onze uitkomst (1.871 euro) merkelijk met die van de krant.)
Voor eind 2014 dus:
– KW-Kortrijk: 2.526 euro
– Onze KW: 1.902 euro
(En als men de schuldenlast van begin 2014 zou in rekening brengen, dan nog komen wij aan een bedrag van 2.102 euro.)

Toelage aan OCMW per inwoner
– KW-Kortrijk: 156 euro
– Onze KW: 192 euro

Dotatie aan de Politiezone VLAS
– KW-Kortrijk: 180 euro
– Onze KW: idem (oef!)