Het Erfgoedhuis is onderhands verkocht (2)

Er is intussen al wat meer informatie beschikbaar over deze zaak.
Het schepencollege gaf al op 3 november vorig jaar zijn zegen om het Erfgoedhuis onderhands te verkopen aan de NV Kortrijk Service.
De familie Verschetse van voornoemde NV is immers alreeds de aanpalende eigenaar van de panden 39-41-43 in de O-L-Vrouwstraat en van nog een pand (nr. 20) in de Handboogstraat.
Aldaar in de buurt is er al een hotel in aanbouw, overigens met een aanzienlijke restauratiepremie.
Een andere aanpalende eigenaar, met name het OCMW (in het bezit van de panden 22 tot en met 30 in de Handboogstraat!) liet al weten geen interesse te hebben in de aankoop van het Erfgoedhuis. Daarmee is minstens één voorwaarde vervuld om een stadseigendom onderhands te kunnen vervreemden.

Andere voorwaarde die een onderhandse verkoop van stadspatrimonium rechtvaardigt is dat het project een doelstelling van “algemeen nut” (belang) nastreeft.
Volgens het schepencollege is dit wel degelijk het geval. Het gaat immers om de uitbouw van grootse, exclusieve hotelaccomodatie in Zuid-West-Vlaanderen met voorzieningen zoals een keuken, restaurant, vergaderzalen, ontmoetingsruimten, wellness, kamers en suites. Het project heeft volgens het schepencollege een semi-publiek karakter en draagt bij tot de bevordering van de tewerkstelling, de lokale handel en de plaatselijke economie.

Prijs volgens het schattingsverslag? 650.000 euro. (Grondoppervlak: 447 m².)