“Stad Kortrijk” spreekt zich niet uit over milieuvergunningsaanvraag windturbines (1)

Opmerkelijk onverhoeds persbericht deze middag vandaag, uitgaande van schepen Bert Herrewyn (leefmilieu) en schepen Maddens (bouw en wonen).
“Stad Kortrijk” deelt mee dat men zich niet uitspreekt over de milieuvergunningsaanvraag van Electrabel NV en Yard Energy tot het realiseren van 4 windturbines in Bellegem, nabij de A17 de ter hoogte van de Kwabrugstraat, de Ijzerhandstraat en de Ronsevaalstraat.
Een zeldzaam feit. Wat nu??

Volgens het persbericht zijn “in het aanvraagdossier nog niet alle vormen van hinder bestudeerd en geëvalueerd” (o.a. geluid, slagschaduw, veiligheid). En het is onduidelijk of de exploitant in staat is om de nodige garanties te bieden dat de windturbines kunnen voldoen aan de gestelde normen hieromtrent.

Kortrijkwatcher doet nog navraag waarom men de aanvraag niet vlakaf heeft geweigerd.
Want nog in dat persbericht zegt men dat de aanvraag moet geweigerd indien niet kan voldaan worden de wettelijke voorwaarden en/of er twijfel is dat er aan één van de voorwaarden om technische of financiële redenen niet kan voldaan worden, en/of er twijfel is over het uiteindelijke rendement van de turbines.

Het openbaar onderzoek liep van 30 november 2015 tot 29 december 2015.
Een petitie tegen de komst van het windmolenpark kreeg na enig nazicht 1.658 handtekeningen. Er liepen 64 individuele bezwaren binnen. (De actievoerders hoopten op 3.000 handtekeningen.)n
Maar er waren tevens 22 positieve ‘bezwaren’ (19 collectieve en 3 individuele). Groen was voor!

(Wordt vervolgd.)