Externe begeleiding voor het project nieuw zwembad op Kortrijk-Weide is peperduur

De gemeenteraad van juli 2014 besliste om in te staan over het geheel van het project: Design (het ontwerp), Build (de bouw), Finance (financiering), Maintain (onderhoud), Operate (exploitatie).
Wegens het ingewikkelde juridische, financiële en technische kader is toen als wijze van gunnen geopteerd voor de zgn. ‘concurrentiedialoog’. Die is intussen in januari laatstleden stopgezet en vervangen door een gewone ‘onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking’ waarempel omdat de twee ingediende offertes onaanvaardbaar en onregelmatig waren.
(We mogen niet concreet weten wat er schortte aan die offertes! En de raadsleden krgen een geheimhoudingsplicht opgelegd!)

Vorig jaar begon het bij de juridische diensten van Stad te dagen dat men de zaak niet alleen aankon.
De compliciteit van de opdracht was inmiddels vergroot omwille van de toetreding van Zwevegem bij het project, de betrokkenheid van meerdere actoren (zoals Howest). En nog gelet op de strakke timing van het project vond men het in augustus 2015 nodig om te zoeken naar externe juridische begeleiding. Zonder veel ruchtbaarheid daaraan te geven riep het Schepencollege op 10 augustus 2015 de rechtshulp in van het Antwerpse kantoor CVBA Schoups. Afgesproken kostprijs voor die begeleiding: 39.351 euro. (Hoeveel het intussen is geworden weten we niet.)

Maar het schepencollege vond alreeds begin 2014 dat men voor de realisatie van zo’n ingewikkeld PPS-project nood had aan een (meer technische) trajectbegeleiding.
Hiervoor werd in Collegezitting van 17 februari 2014 de firma Grontmij uit Brussel aangesteld. Afgesproken prijs: 51.183 euro (inc. BTW).
Maar die kostprijs was initieel fel onderschat. Alweer wegens de compliciteit van de opdracht liepen er intussen al facturen binnen voor een bedrag van 119.670 euro. En men verwacht dat Grontmij voor de gehele trajectbegeleiding in het kader van de concurrentiedialoog 172.667 euro zal aanrekenen. (Zwevegem betaalt daarvan een aandeel van 40 procent, zijnde 67.066 euro.)

En nu de clou van het verhaal.
Ook bij de nu lopende onderhandelingsprocedure met de twee resterende kandidaten vindt men dat externe begeleiding nodig blijft.
En zie.
– Voor de juridische begeleiding door het kantoor Schoups in dit lopende jaar 2016 raamt men de prijs op 52.500 euro.
– En voor de trajectbegeleiding door Grontmij precies evenveel. Ook 52.000 euro.
(Tussenkomst Zwevegem: 40 procent.)

Dat maakt dat we de totale kostprijs van de externe begeleiding voor de realisatie van het zwembadcomplex in Kortrijk en Zwevegem tot op heden kunnen ramen op 317.018 euro. Voor Kortrijk alleen: 184.952 euro. (Dat zijn dus weerom verdoken personeelskosten.)