Sociale tewerkstelling in het groen

Ook dit jaar doet het stadsbestuur aan outsourcing inzake groenonderhoud.
– “De Waak” (Kuurne) mag weer instaan voor het groenonderhoud in woongebieden (79.707 euro), grasmaaien (318.278 euro) en het onkruid manueel bestrijden (158.358 euro)
– “Constructief” zal opnieuw de begraafplaatsen onderhouden (97.240 euro).

In feite zijn dit personeelskosten, die niet als dusdanig voorkomen in de begroting.
De post ‘bezoldigingen’ in het budget 2016 (44.483.925 euro) moet dus verhoogd met 653.583 euroots.