83 jeugdverenigingen krijgen voor 302.746 euro werkingssubsidies

Pas op. De jongeren denken dit wellicht, maar dat bedrag komt NIET recht uit onze eigenste stadskas. Het actieplan 02.01 van de stad dat slaat op “de mogelijkheid voor jongeren om hun vrije tijd in te vullen” kreeg in 2015 van de Vlaamse overheid voor 308.775 euro subsidies.
Het bedrag slaat op het werkjaar 2014-2015 van de verenigingen.

– Vier verenigingen werden niet langer als jeugdinitiatief erkend: Red-Side, Jongerenwerking Oxfam Wereldwinkel, KU Aroma en Pluswerking Federatie Zwevegem, Kooigem, Sint-Elooi.
– Drie jeugdcultuurverenigingen kregen geen subsidie : Artkor, Noisy Bastards, Spellenclub Replay.
– En de Jongsocialisten Kortrijk ook niet. Reden onbekend. (Geen werking, geen verslag ingediend?)
РAchttien verenigingen kregen een waarschuwingsbrief omdat ze te weinig jongeren onder de 30 in hun bestuur tellen. Het gaat bijv. over het Jeugdmuziekatelier, de Sint-Michielsbeweging, JC Den Ast, Cin̩palace. Ze worden evenwel nog niet gesanctioneerd hiervoor.

Hierna geven we voor iedere categorie van verenigingen de drie meeste bedeelde.

Jeugd- en Jongerenbewegingen (31 in aantal – 129.810 euro subsidies)
– Scouts en Gidsen Groeninge: 17.950 euro
– Chiro Korneelke: 13.865 euro
– Scouts en Gidsen Gulden Vlies: 8.843 euro

Jeugdhuizen (12 – 103.610 euro)
– Reflex: 24.546 euro
– De Skjève Recht’n: 12.520 euro
РCin̩palace: 9.447 euro

Jeugdcultuurverenigingen (24 – 28.528 euro)
– Jeugdmuziekatelier: 4.531 euro
– Concertharmonie Crecendo: 1.889 euro
– Kinderkoor De Perlefientjes: 1.745 euro

Speelpleinwerking (4 – 38.096 euro)
– Kinderland: 19.933 euro
РNest̩: 9.146 euro
– Marke: 6.969 euro
– Rodenburg: 2.047 euro

Studenten- en politieke verenigingen 12 – 2700 euro
Ze krijgen allemaal zonder uitzondering 225 euro.