Stadskrant zonder advertenties

De editie van maart is verschenen, en nog altijd zonder advertenties.
Hapert er iets? Dagen er geen adverteerders op? Heeft men van het hele voornemen afgezien?
Er is nochtans al in een schepencollege van november vorig jaar beslist om alleszins vanaf de editie van februari 2016 advertenties toe te laten, op twee pagina’s. Kostprijs voor een halve pagina: 1.500 euro.
En in december vorig jaar is er een advertentieverwerver aangewezen. Zoals te verwachten viel: de bekende Ann-Pascale Mommerency van KAPCON gcv uit Marke. Voor de acquisitie vraagt zij een commissie van 15 procent.