@llemaal digitaal – maar toch geen 25.000 ?

Via het gisteren voorgestelde platform “thuisloket” kan de Kortrijkzaan nu meerdere producten digitaal thuisgestuurd krijgen. Naargelang de bron die men raadpleegt (kranten, WTV) gaat het om 14 of 16 documenten. Eind februari liet de burgemeester via “Het Nieuwsblad “weten dat het om 17 attesten zou gaan. En de website van Stad zelf laat zien dat er 13 nieuwe digitale aanvragen mogelijk zijn.

De burgemeester maakt ook melding van het feit dat het uitgebreide e-loket het mogelijk maakt dat er (per jaar) 25.000 minder documenten worden afgehaald in het stadhuis. Eind februari dacht hij nog dat er 30.000 minder verplaatsingen zouden gebeuren.
Hoe komt men aan dat cijfer? (De pers legt het niet uit.)
Hierna de laatst bekende stand van zaken betreffende het aantal gedane aanvragen op jaarbasis van akten, attesten, afschriften, – al of niet digitaal.

Akten burgerlijke stand
4.435 aanvragen in een half jaar. Laat ons dus zeggen 8.870 in een heel jaar.
Attesten van bevolking
10.000 aanvragen
Afschriften strafregister
7.700

Totaal: 26.570 aanvragen.
Maar. Hoeveel daarvan waren er digitaal?
Natuurlijk geen 25.000.
– akten burgerlijke stand: 1.250 in een half jaar.
– attesten van bevolking: 1.450 (in 2014) Er zou een potentieel zijn van 5.000 digitale aanvragen.
– afschriften strafregister: 1.800 (in 2014).