Winkelgebied van de toekomst

(Tip voor de schepen van economie Rudolphe Scherpereel, het handelsdistrict, de dienst van city-marketing, het handelsoverleg.)

Dit is de titel van een nogal lijvige Nederlandse studie (132 pag.) onder redactie van Arjan Raatgever, in samenwerking met o.m. het Ministerie van Economische Zaken, Locatus, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Ondertitel: “Bouwstenen voor publiek-private samenwerking”. Gratis te downloaden van Tinternet.
In het slothoofdstuk worden meer dan vijftig instrumenten, acties, maatregelen en samenwerkingsverbanden gepresenteerd die partijen kunnen inzetten om te werken aan winkelgebieden. De instrumenten zijn ingedeeld per belanghebbende partij in de categorieën beleid, juridisch, financieel, proces en fysiek.