“Kansarme” voetbalfans krijgen plaatsje achter de doelen in het Guldensporenstadion

Sinds 23 april zijn de KVK-abonnementen te koop voor het volgende voetbalseizoen.
Personen in het bezit van een UITPAS met een sociaal tarief kunnen een abonnement kopen aan 20 procent van het standaardtarief. Voor een staan-abonnement is dat 23,80 euro in plaats van 119 euro. Voor een zitplaats gaat het om 31,80 euro in plaats van 159 euro. Individuele tickets kosten dan resp. 2,80 euro of 3,40 euro.
Die genieters van een sociaal tarief worden wel verwezen (verbannen?) naar de zgn. familietribune 4 of de staantribune 2.
Dus achter de goals.
Van dat bijzonder sociaal tarief genieten mensen met een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg. Bijv. lage inkomens, leefloners, mensen met een beperking, wezen, OCMW-klanten ook.

OCMW-voorzitter Philippe De Coene (SP.A) laat via ‘Het Laatste Nieuws” (25 april) weten dat hij het mooi zou vinden als men volgend seizoen zou starten met 700 abonnementen aan een “kansentarief”.
En : “Dat zou voor het OCMW neerkomen op een kost van 40.000 euro.”
Hoe hij aan dat bedrag komt is ons een raadsel. UITPAS hanteert het 20-40-40 principe. De “kansarme voetbalfans” met sociaal tarief betalen namelijk 20 procent, KVK derft zelf 40 procent en de overige 40 procent betaalt het OCMW EN Stad terug aan de voetbalclub.
Stel dat er 700 mensen het duurdere zit-abonnement kopen, dan bedraagt de maximale kostenderving voor KVK 44.420 euro (700 maal 63,60 euro). Ja, maar er is wel overeengekomen dat het OCMW slechts 1/3 daarvan ten laste neemt. Met geld uit het participatiefonds. De overige 2/3 wordt uitbetaald ‘het lokaal netwerk SURPLUS’, dat is Stad + OCMW + A’zie. Met geld van het participatiedecreet.
(Netto-kost??)

P.S.
In een volgend stuk vragen we ons af of de “voetbalfans in kansarmoede” met UITPAS wel degelijk op heden al een abonnement kunnen kopen met dat sociaal tarief.
Hoezo? Waarom zou dat niet kunnen?