Is de aankoop van een KVK-abonnement tegen sociaal tarief nu al mogelijk?

In een vorige editie van deze krant kon u lezen dat “kansarme” voetbalfans die in het bezit zijn van een UITPAS een abonnement voor het komende voetbalseizoen van KVK kunnen kopen tegen 20 procent van het normale tarief. Zij kunnen daarbij evenwel slecht een plaats bemachtigen op de tribunes 2 of 4. Dat wil zeggen: achter de goals. Dit is waarlijk een vorm van sociale segregatie.

Iets anders nog is dat juridisch bekeken de aankoop van zo’n abonnement met sociaal tarief in feite nog niet mogelijk is.
Waarom niet?
Omdat de toepassing van de UITPAS met een “kansentarief” nog moet goedgekeurd in de volgende gemeenteraad van 9 mei.
Het nieuwe aankoopsysteem vergt immers een wijziging van de bestaande gebruiksovereenkomst tussen Stad en de cvba ‘Kortrijk Voetbalt’. Meer special artikel 20 moet herzien.

De nieuwe tekst van art. 20 die in de komende gemeenteraad wordt voorgelegd luidt – met betrekking tot de UITPAS – aldus:

“KVK engageert zich om op structurele wijze sociale correcties door te voeren door met het volledige aanbod van de reguliere competitie en play offs – nacompetitie(s) (welke vorm die ook aannemen) in te stappen in de UITPAS. Dit gebeurt voor abonnementen en individuele tickets voo zowel zittribune 4 (familietribune) als staantribune 2. Bij bekerwedstrijden en andere wedstrijden die gespeeld worden onder het principe van “gedeelde recette” wordt het systeem van de UITPAS niet toegepast.
KVK voert een actief promotiebeleid inzake werking van UITPAS. Dit voor het systeem van puntensparen en voor het toekennen van sociale tarieven.”

Een ander deel van het voorstel tot wijziging van art. 20 luidt zo:

“Op vraag vanwege de Stad is KVK gastheer voor de ontvangst van prominenten. Een kwaliteitsvolle ontvangst van deze prominenten worst steeds nagestreefd. Hierbij is het niet de bedoeling om leden van het college van burgemeester en schepenen of hogere ambtenaren systematisch te voorzien van VIP kaarten of -arrangementen.
De communitywerking van KVK zet zich in voor stimulerende initiatieven en win-win situaties binnen de stedelijke sport (promotie), jeugd en onderwijs, handelsbeleid (acties i.s.m. het handelsdistrict), cultuur en toerisme, inburgering en city marketing in het algemeen.”

In het oorspronkelijke art. 20 van de gebruiksovereenkomst Stad-KVK was afgesproken dat de voetbalclub zitkaarten (met een maximum van 500 per wedstrijd) zou ter beschikking stellen. Die werden dan verdeeld onder bijzondere doelgroepen zoals kansarmen, vrijwilligers, mensen met een beperkt inkomen, allerhande stimulerende initiatieven.
KVK moest zich tevens engageren om te voorzien in een sociaal abonnement en een serie sociale correcties (zoals voor senioren, studenten en scholieren).