Nog altijd geen investeringscollege !

Algauw na de verkiezingen gaf de tipartite met veel poeha te kennen dat het College van Burgemeester en Schepenen een waar investeringscollege zou worden. Man dacht van over geheel de bestuursperiode zowat 160 miljoen euro te besteden. Onze plaatselijke pers deed daar met veel bombarie kond van.

Zopas is de begrotingsrekening 2015 bekend geraakt, zodat we nu kunnen nagaan wat men vorig jaar daadwerkelijk aan investeringen heeft aangerekend.
Het resultaat is alweer zeer pover als men de gedane uitgaven afzet tegenover het bedrag dat was ingeschreven in het budget.

Er was in 2015 voor 48,66 miljoen begroot als investeringsuitgaven.
In werkelijkheid is er slechts 17,56 miljoen uitgegeven. Dat is dus een realisatiegraad van 36 procent! Bepaalde voorziene grotere projecten liepen alweer vertraging op: de fuifzaal, het park en het plein op de campus Kortrijk Weide, de vernieuwing van het Muziekcentrum, de aanleg van fietspaden en riolering N43 tussen Aalbeke en de R8.

Was het vorige jaren beter gesteld?
In 2014 had men voor 39,93 miljoen investeringen bedacht.
Abstractie gemaakt van de kapitaalsverhoging bij Gaselwest is toen in werkelijkheid 21,77 miljoen uitgegeven. Realistiegraad? 54 procent! Bepaalde grotere geraamde uitgaven werden niet of nauwelijks besteed: de jeugdherberg, parken en groen, het project Overleie, Kortrijk klimaatstad, fietspaden.

In het eerste jaar van de coalitie voorzag men als totaal van wat men toen “buitengewone uitgaven” noemde een bedrag van 28,51 miljoen.
Daarvan is in 2013 slechts 11,83 miljoen aangerekend. Realisatiegraad van het gloednieuwe investeringscollege ? 41 procent! (Het College pakte pas in mei uit met een begroting, en zolang er geen begroting is goedgekeurd mag er gen cent geïnvesteerd.)

Maandag 9 mei komt de jaarrekening 2015 voor op de agenda van de gemeenteraad.
Zal de “embedded press” een keer gewag maken van de lage realisatiegraad inzake investeringen?
Nog drie jaar te gaan om te komen tot de voorziene 160 miljoen. Tot op heden is er van die som zowat een derde uitgegeven…